Veikals Veidot
atmiņas...
Veikals vienmēr
līdzi...
lietus_pārsegs_ratiem Veikals vienmēr būt
siltumā...

SIA Twinkle LV noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

Programma - Starptautiskās konkurētspējas veicināšana. Līguma nr. Nr. SKV-L-2021/386 no 23.11.2021.

TOP