Jaunumi
ir KLĀT
Ieskaties
by_twinkle_mazula_ligzdina_7 Veikals Mazuļu ligzdiņas
ir klāt...
Veikals Veidot
atmiņas...

SIA Twinkle LV noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

Programma - Starptautiskās konkurētspējas veicināšana. Līguma nr. Nr. SKV-L-2021/386 no 23.11.2021.

TOP