Shop Now Making
memories...
by_twinkle_baby_nest_1 Shop Now Baby loungers
are here...

SIA Twinkle LV noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta  Nr. 3.1.1.6/16/I/001 "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

Programma - Starptautiskās konkurētspējas veicināšana. 

Līguma nr. Nr. SKV-L-2021/386 no 23.11.2021.

TOP